Hem

Published on

Ortodox Psykoterapi: Introduktion

Authors

Ortodox psykoterapi: Introduktion

En kort översikt av bokens syfte och huvudteman. Boken presenterar den grekisk-ortodoxa synen på människans psykologi och andlighet, betonar betydelsen av tyst bön och meditation för andlig och psykologisk terapi, och utforskar den personliga upplevelsen av Gud som kärlek och ljus. Boken är avsedd för dem som söker en djupare förståelse av den grekisk-ortodoxa traditionen och dess betydelse för andlig och psykologisk utveckling.

 • Syftet med boken är att utforska den grekisk-ortodoxa synen på människans psykologi och andlighet samt betona betydelsen av tyst bön och meditation för andlig och psykologisk terapi.

 • Huvudteman i boken inkluderar:

  • Den grekisk-ortodoxa synen på människans psykologi och andlighet
  • Betydelsen av tyst bön och meditation för andlig och psykologisk terapi
  • Den personliga upplevelsen av Gud som kärlek och ljus
  • Fördjupning av relationen med Gud
  • Syndens roll i den andliga och psykologiska utvecklingen
  • Terapeutisk praxis i den grekisk-ortodoxa traditionen
 • Genom att presentera syftet och huvudteman i introduktionskapitlet ger författaren läsaren en överblick över vad som kommer att behandlas i boken och hjälper läsaren att förstå varför boken kan vara relevant för deras intressen och behov.

 • Målgrupp

  • Boken riktar sig till dem som söker en djupare förståelse av den grekisk-ortodoxa traditionen och dess betydelse för andlig och psykologisk utveckling.

Innehåll - Index