Hem

Published on

Theosis Handlingsplan

Authors

Theosis Handlingsplan

 1. Att söka Guds kärlek
 2. Att rena sitt sinne
 3. Att öva askes
 4. Att odla dygder
 5. Att ha en regelbunden bön
 6. Att delta i sakramenten
 7. Att leva i kärlek
 8. Att tjäna andra
 9. Att bekänna sin tro
 10. Att uppleva Guds närvaro

1. Att söka Guds kärlek

För att närma sig Gud och uppnå Theosis är det viktigt att först söka efter hans kärlek. Detta kan uppnås genom att:

 • Utveckla en regelbunden tyst bön
 • Studera och reflektera över Bibeln och kyrkofädernas verk
 • Följa andliga ledare och mentorer
 • Uppmuntra andlig gemenskap med andra troende

2. Att rena sitt sinne

Att rena sitt sinne från negativa tankar och beteenden är en viktig del av att uppnå Theosis. Detta kan uppnås genom att:

 • Utöva medvetenhet och självreflektion
 • Bekänna sina synder och begåvningar regelbundet
 • Förlåta och be om förlåtelse
 • Avstå från frestelser och negativa vanor

3. Att öva askes

Att öva askes är ett viktigt steg mot Theosis, eftersom det hjälper oss att kontrollera våra passioner och leva ett enklare liv. Detta kan uppnås genom att:

 • Avstå från överflöd och materiella lustar
 • Leva enklare och mer återhållsamt
 • Öva fastor och avstå från vissa livsmedel under vissa tider på året
 • Leva ett liv i tacksamhet och ödmjukhet

4. Att odla dygder

Att odla dygder som kärlek, tålamod, vänlighet och ödmjukhet är en viktig del av att uppnå Theosis. Detta kan uppnås genom att:

 • Fokusera på positiva egenskaper och utveckla dem
 • Avstå från negativa egenskaper och beteenden
 • Lära av kyrkofäderna och andra andliga ledare om vilka dygder som är viktiga

5. Att ha en regelbunden bön

Att ha en regelbunden bön är en viktig del av att uppnå Theosis. Detta kan uppnås genom att:

 • Sätta upp en tid och plats för daglig bön
 • Använda bönböcker eller andliga texter som inspiration
 • Uppmuntra familj och vänner att be tillsammans
 • Delta i liturgin och andra gudstjänster regelbundet

6. Att delta i sakramenten

Att delta i sakramenten är en viktig del av den ortodoxa tron och kan hjälpa oss att uppnå Theosis. Detta kan uppnås genom att:

 • Delta i eukaristin (nattvarden) regelbundet
 • Bekänna sina synder och begåvningar regelbundet
 • Ta emot helande olja och andra sakrament vid behov
 • Delta i helgdagar och högtider i kyrkan

7. Att leva i kärlek

Att leva i kärlek är en av de viktigaste delarna av att uppnå Theosis. Detta kan uppnås genom att:

 • Älska och ta hand om andra
 • Avstå från att döma andra eller sprida rykten
 • Förlåta och be om förlåtelse
 • Leva ett liv i enighet och fred med andra

8. Att tjäna andra

Att tjäna andra är en viktig del av den ortodoxa tron och kan hjälpa oss att uppnå Theosis. Detta kan uppnås genom att:

 • Delta i välgörenhetsarbete och andra samhällstjänster
 • Hjälpa och stödja de som lider och behöver hjälp
 • Frivilligt arbeta i kyrkan eller andra andliga organisationer
 • Uppmuntra och stödja andras andliga resa

9. Att bekänna sin tro

Att bekänna sin tro är en viktig del av den ortodoxa tron och kan hjälpa oss att uppnå Theosis. Detta kan uppnås genom att:

 • Försvara tron och förklara dess betydelse för andra
 • Uppmuntra andra att lära känna tron och kyrkan
 • Studera kyrkohistoria och teologi för att fördjupa ens förståelse av tron
 • Leva ens tro på ett autentiskt och ärligt sätt

10. Att uppleva Guds närvaro

Att uppleva Guds närvaro är en viktig del av att uppnå Theosis. Detta kan uppnås genom att:

 • Delta i tyst bön och meditation regelbundet
 • Reflektera över Guds närvaro i vardagliga situationer
 • Delta i andliga retreats eller resor
 • Studera kyrkofädernas verk och andliga texter för att fördjupa ens relation med Gud