Hem

Girighet

  • Published on
    Enligt den ortodoxa kristendomen är pengar och materiella tillgångar en gåva från Gud, men när vi blir förslavade av pengar och börjar sätta vår tilltro till dem istället för till Gud, så är det en form av girighet som bryter mot Guds vilja.